phainomena-logoeberem-logofor-hum-logologo_sedanjost-za-prihodnost-1-2

  • Inštitut slider
  • Inštitut slider
  • Inštitut slider
PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE

 

V okviru tematskih razprav Sedanjost za prihodnost

Vas vabimo na razpravo

Slovenščina v Sloveniji

O tej problematiki bodo spregovorili:
– prof. dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU,
predsednica Slavističnega društva Slovenije,
– prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor Univerze v Mariboru,
– doc. dr. Zoran Božič, Univerza v Novi Gorici, predsednik Komisije za
kulturo, znanost, šolstvo in šport Državnega sveta,
– prof. dr. Marko Marinčič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije.

Pogovor bo vodil prof. dr. Dean Komel, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko.
Tematska razprava bo v četrtek, 30. junija 2016, ob 18. uri,
v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana.

> PODROBNO

8. 6. 2016 Izjava dneva, Dean Komel:

O spodrivanju slovenščine kot učnega jezika v visokem šolstvu

Nova knjiga Polone Tratnik

Vstop v intermedijsko umetnost

Publikacija je plod večletnega raziskovanja, pri katerem imata poseben pomen dve izkušnji: avtoričino pedagoško delo pri predmetih Intermedijska umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in povabilo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Zavoda RS za šolstvo, da se pripravi priročnik za medpredmetno izobraževanje, znotraj katerega se predstavi tudi področje multimedijske umetnosti. Za ta namen je pripravljen uvod v področje intermedijske umetnosti in opisi značilnosti za ABC intermedijskih umetnosti. Ker pa je ta učbenik namenjen visokošolskemu izobraževanju, je obogaten in nadgrajen s poglavjem o na kratko opisanih mejnikih, ki so ključni za razumevanje razvoja področja intermedijske umetnosti (Vzlet), ter s poglavjem o nekaterih besedilih (Branje).

> PODROBNO