logo1  logo2  logo3  logo4  logo5

  • Inštitut slider
  • Inštitut slider
  • Inštitut slider
PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE >>

 

AKTUALNO

V okviru tematskih razprav

Sedanjost za prihodnost

Vas vabimo na razpravo

Vzpostavljanje (ne)demokracije

S svojimi razpravami in v pogovoru na predstavljene teme bodo sodelovali:

• prof. dr. Stane Granda, zgodovinar, predavatelj na Univerzi v Novi Gorici,
• prof. dr. Miha Brejc, sociolog, predavatelj na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani,
• mag. Damjan Mihevc, pravnik, Odvetniška pisarna Mihevc & odvetniki.

Razpravo bo vodil Tomaž Zalaznik, direktor Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko.

Tematska razprava bo
v sredo, 28. septembra 2016, ob 18. uri, v Central Hotelu,
Miklošičeva 9, Ljubljana.

> VABILO

8. 6. 2016 Izjava dneva, Dean Komel:

O spodrivanju slovenščine kot učnega jezika v visokem šolstvu

Nova knjiga Polone Tratnik

Vstop v intermedijsko umetnost

Publikacija je plod večletnega raziskovanja, pri katerem imata poseben pomen dve izkušnji: avtoričino pedagoško delo pri predmetih Intermedijska umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in povabilo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Zavoda RS za šolstvo, da se pripravi priročnik za medpredmetno izobraževanje, znotraj katerega se predstavi tudi področje multimedijske umetnosti. Za ta namen je pripravljen uvod v področje intermedijske umetnosti in opisi značilnosti za ABC intermedijskih umetnosti. Ker pa je ta učbenik namenjen visokošolskemu izobraževanju, je obogaten in nadgrajen s poglavjem o na kratko opisanih mejnikih, ki so ključni za razumevanje razvoja področja intermedijske umetnosti (Vzlet), ter s poglavjem o nekaterih besedilih (Branje).

> PODROBNO