1.-3. 9. 2016 Mednarodna Konferenca/International Conference/Internationale Konferenz

Svoboda in pravičnost kot izziv humanistike kot izziv humanistike/Freedom and Justice as a Challenge of the Humanities/Freiheit und Gerechtigkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften

– tematska področja
– program
– povzetki Inštitut nove revije – zavod za humanistiko je priredil mednarodno konferenco v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

 

FORHUM
Humanities Forum
Forum za humanistiko
Forum per gli Studi Umanistici
Forum Für Humanwissenschaften