Angelika Ergaver

Biografija

Rojena 10. oktobra 1986 v Šempetru pri Gorici. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študirala zgodovino in hrvaški, srbski in makedonski jezik s književnostmi. V času dodiplomskega študija je v okviru lektorata bolgarskega jezika, pod mentorstvom gostujočega profesorja, doc. dr. Ljudmila Ivanova Dimitrova, sodelovala pri prevajanju literarnih del, ki so zbrana v zbirki bolgarskih pesmi s slovenskimi prevodi, Морето – Morje, ter v dveh delih Antologije bolgarske književnosti. Leta 2009 je za zbornik festivala Dnevi poezije in vina v Medani prevedla nekaj izbranih pesmi bolgarske pesnice Milene Lilove. V študijskem letu 2009/2010 je na Inštitutu za zgodovino Filozofske fakultete Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju, V Makedoniji, poslušala predavanja iz Svetovne zgodovine v 20. stoletju ter iz Zgodovine Balkanskega polotoka v 20. stoletju. Oktobra 2010 je sodelovala na VII. Znanstvenem zboru mladih makedonistov na Filološki fakulteti »Blaže Koneski«, Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju, v Makedoniji. Leta 2011 je sodelovala pri vrednotenju vaj za Učbenik makedonskega jezika za tujce na napredni ravni in pridobila certifikat znanja makedonskega jezika na napredni ravni C1.

Diplomirala je leta 2012 z zagovorom kombinirane diplomske naloge z naslovom »Svoboda ali smrt!« Narodnoosvobodilne težnje makedonskega naroda, izražene v poeziji in političnem delovanju med letoma 1893 in 1945.

Oktobra 2012 je vpisala interdisciplinarni doktorski študij Humanistike in družboslovja, smer Zgodovina, na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Od decembra 2012 je zaposlena na Inštitutu Nove revije kot mlada raziskovalka. Ukvarja se z raziskovanjem krvnega maščevanja na območju Jugovzhodne Evrope v novem veku, na primerih sodnih evidenc in omembo istega v ustnem slovstvu južnoslovanskih narodov.