Dean Komel

Biografija

Dean Komel je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral filozofijo in primerjalno književnost; po študiju na univerzi v Bochumu je leta 1995 doktoriral na temo hermenevtične kritike antropologistične orientacije v sodobni filozofiji. Danes je profesor za sodobno filozofijo in filozofijo kulture na Oddelku za filozofijo na Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Poleg tega je predsednik Fenomenološkega društva v Ljubljani in deluje v več uredništvih revij in knjižnih zbirk za filozofijo in kulturo. Od leta 2005 tudi vodi raziskovalne dejavnosti na Inštitutu Nove revije in je vodja raziskovalnega programa »Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti«  V tem  okviru  je idejno zasnoval in moderiral številne humanistične posvete ter mednarodne znanstvene konference: »Evropa, svet in humanost v 21. st: fenomenološke perspektive (2008),  Evropa, svet in humanost v 21. st.: Dialog kultur – kultura v dialogu« (2008), »Medkulturnost-drugost-tujost« (2008), »Kriza svobode« (2010) in »Kritična humanost« (2011). Je ustanovni član Svetovne organizacije fenomenoloških organizacij, član znanstvenega sveta Srednjeevropskega inštituta za filozofijo v Pragi, član Mednarodnega inštituta za hermenevtiko v Torontu, član strokovnega sveta Inštituta za etiko v Ljubljani član sveta za interdisciplinarne raziskave pri ARRS ter član uredniških odborov revij in knjižnih zbirk Phainomena, Nova revija, Prolegomena, Topos, Teoria, Aut-aut, Anthropos, Orbis Phaenomenologicus, Libri Nigri – Libri virides, Divinatio, Analecta Hermeneutica.

Predaval je na številnih univerzah in mednarodnih simpozijih. Leta 2003 je prejel Zoisovo nagrado Republike Slovenije za vrhunske znanstvene dosežke na področju filozofije.

Knjige:

Fenomenologija in vprašanje biti, Obzorja, Maribor 1993
Razprtost prebivanja, Nova revija, Ljubljana 1996
Diagrami bivanja, FDV, Ljubljana 1998
Annäherungen, Zur hermeneutischen Phänomenologie von Sein und Zeit, Ljubljana 1999 (ur).
Osnutja, Nova revija, Ljubljana 2001
Uvod v filozofsko in kulturno hermenevtiko, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2003
Identità e mediazione. Per un’ermeneutica dell’ interculturalità, Edizioni Università, Trieste 2003
Medpotja filozofije in kulture, Litera, Maribor 2004
Kunst und Sein, K&N, Würzburg 2004 (ur.)
Tradition und Vermittlung. Der interkulturelle Sinn Europas, K&N, Würzburg 2005
Humanistični pogovori, Miš, Dob 2007
Resnica in resničnost sodobnosti, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2007
Smisao posredovanja, Demetra, Zagreb 2008
Intermundus.Hermeneutisch-phänomenologische Entwürfe, K&N, Würzburg 2009
Potikanja, KUD Apokalipsa, Ljubljana 2010
Sodobnosti, Nova revija, Ljubljana 2011
Bivanja, Miš, Dob 2011

Den Nihilismus verwinden, Traugott Bautz, Nordhausen 2012