Raziskovalni projekti

Zaključeni projekti

 

Tekoči projekti

 

1.
V5―0940: Evalvacija naložb v izobrazbeni kapital in mladinski trg delovne sil
2.
V6―0278: Vprašanja humanosti v perspektivi kulturnega, znanstvenega in družbenega razvoja Slovenije in nujnost humanistične diskusije
3.
V5―0261: Primerjalno proučevanje delovanja varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko: Problematika madžarskih beguncev po drugi svetovni vojni in zlasti leta 1956–57 v Sloveniji
4.
J6―9566: Gospodarski vplivi na politične prelome na Slovenskem od predmarčne dobe do osamosvojitve 1991
5.
J6―0946: Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji(1945–1991)
6.
L6―2388: Aretacije, deportacije in usmrtitve s strani jugoslovanskih oblasti na območju Julijske krajine po 1. maju 1945
7.
J7―3629: Svoboda govora v zgodovinskih, humanističnih in družbenih vidikih
8.
J6―3634 Položaj in vloga Slovenije v jugoslovanski državi po drugi svetovni vojni (1945–1991)
9.
J6―4112: Slovenci v jugoslovanski diplomaciji in v zunanjepolitičnem delovanju  1941–1980: odprta vprašanja in raziskovalne perspektive