Jurij Verč

Bibliografija

ČLANKI:

–        »Kaj je levica?«,Phainomena, let. 18, št. 70/71, november 2009.

–        »Svoboda govora in svoboda poslušanja«, Phainomena, let. 20, št. 76/78,september 2011.

–        »Vprašanje etike v postmoderni : Vattimovašibitev pripovedi in ontološkega ozadja etike v post-metafizični dobi«,Phainomena, let. 21, št. 80/81, junij 2012.

–        »Editorial«, Phainomena, let. 21, št. 82/83, november 2012.

–        »Dileme in horizont “drugega” v dramatiki Josipa Tavčarja«, (prispevek na konferenci) Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ur. Aleksander Bjelčević, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik,Ljubljana 2012.

–        »Središčnost in robnost v slovenski literaturi : primer tržaških štampiharjev«, Nova revija, let. 28, št. 330-332, okrober-november-december 2009.

–        »Odpor in kdo mu gospoduje«, Nova revija,let. 28, št. 327-329, september 2009.

UREDNIŠTVO:

–        SelectedEssays in ContemporaryItalianPhilosophy, mednarodna publikacija revije Phainomena, let. 21, št. 82/83, november 2012.

PREVOD:

Leghissa, Giovanni, »Vprašanje medkulturnosti in arhiv humanističnih ved«, Phainomena, let. 18, št. 70/71, november 2009.