Jurij Verč

Biografija

Leta 2008 je diplomiral na Oddelku za filozofijo in Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo z odliko (naslov skupne diplomske naloge: Literatura kot polje meta-etike, mentorja: red. prof. dr. Dean Komel in red. prof. dr. Tomo Virk) in pridobil naziv profesor filozofije in univerzitetni diplomirani literarni komparativist.

V času dodiplomskega študija se je vključil v obštudijske fakultetne dejavnosti in bil med soustanovitelji revije Agregat – revija za družbeno-politično polemiko. Bil je med aktivnimi člani (2003/2006 član izvršnega obora, 2006/2008 član častnega razsodišča) Študentskega filozofskega društva (ŠFD) – organizacija večerov in okroglih miz. Kot avtor je sodeloval pri reviji študentov filozofije Iluzija. Poleg tega je bil v času dodiplomskega študija še avtor člankov in član uredniškega odbora revije Župa (revija študentov sociologije in sociologije kulture). V letih 2009/2010 je sodeloval kot kolumnist na spletni strani Šouvizija.

Leta 2007 se je udeležil 4-mesečne študijske izmenjave v Neapelj, kjer se je predvsem osredotočil na področja filozofije jezika in semiotike pod mentorstvom profesorja  A. Martone.

Na podiplomski študij filozofije (fenomenološka smer) se je vpisal v študijskem letu 2008/2009.

Med magistrskim in doktorskim študijem  je bil aktiven predvsem na področju pisanja člankov, urednikovanja in organizacije simpozijev. Od leta 2012 je tajnik revije Phainomena – revija za hermenevtiko in fenomenologija.

Težišče njegovih raziskav je vezano na področja hermenevtike, fenomenologije, filozofije jezika in filozofije kulture.