Manca Erzetič

Bibliografija

1.

ERZETIČ, Manca. Srečko Kosovel, poezija in zorni kot družine: globalno, lokalno in individualno. V: SMOLE, Vera (ur.). Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 152–155. [COBISS.SI-ID 46119522].

2.

ERZETIČ, Manca. Psihologija, literatura in gledališče v meddisciplinarni interakciji (Študija primera: Ajshil, Oresteja). V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki: zbornik predavanj. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 129–135. [COBISS.SI-ID 258646784].

3.

ERZETIČ MANCA. Slovenske literarne študije v kontekstu tujih književnosti: heterogene, homogene in interkulturalne literarne tvorbe. V: ”Romanoslavica”, serie nouă, vol. XLVIII, nr. 1, Bucureşti, Editura Universităţii, 2012, p. 153–168. [COBISS.SI.ID 513085058].

4.

ERZETIČ MANCA. Dying and Death at war – Concentation zone: the place of (”special”) dying. V: Dying and Death in 18th – 21st Century Europe, International Conference, Four edition, Alba Iulia, Romania, 29th September – October 1st, 2011. International Conference.- Str. 229–238. [COBISS.SI.ID 513085058].

5.

ERZETIČ MANCA. Vosprijatie proizvedenij F. M. Dostoevskogo v robotah slovenskih teoretikov – ran”šče i sejčas. V: Russkij čelovek i Rossija v slavjanskih literaturah, fol’klore, dokumentalistike: tezisy i materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii 1-2 nojabrja 2011 g.- Str. 464–479. [COBISS.SI.ID 513044098].

ERZETIČ MANCA. Irena Avsenik Nabergoj, Literarne vrste in zvrsti: stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa. V: Bogoslovni vestnik = Theological Quarterly : medn. glasilo Teološke fakultete ISSN: 0006-5722.- Letn. 71, št. 3 (2011), str. 463-467. [COBISS.SI-ID 5552986].

7.

ERZETIČ MANCA. Filozofija na maturi. V: FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. ISSN: 1408-8274.- Letn. 20, št. 1/4 (=46) (2014), str. 86-93. [COBISS.SI-ID 513290114].

ERZETIČ MANCA. Hermenevtična troedinost. V: Sodobnost. ISSN: 0038-0482.- Letn. 77, št. 1/2 (2013), str. 133–139. [COBISS.SI-ID 513290370].

9.

ERZETIČ MANCA. Mrtev si, mrtev ostajaš in jaz sem te ubila. V: Primorski dnevnik [ISSN: Y500-4586 ; 1124-6669.] 81/4 (april 2012), str. 16. [COBISS.SI-ID 513044610].

10.

ERZETIČ MANCA. TROEDINOST: POEZIJA-MIT-VODA: izbrani eseji. V: Rp./Lirikon21 : revija za poezijo XXI. st. ISSN: 1855-0207.- [Letn.] 8, [št.] 37/38 (2012), str. 47–55. [COBISS.SI-ID 513062786].

11.

ERZETIČ MANCA. Likovna poezija Simona Gregorčiča: literarna interpretacija pesmi Kupa življenja: (raziskovalna naloga), 2009. [COBISS.SI-ID 33034541].

12.

ERZETIČ MANCA. Ivan Cankar – med hrepenenjem in odvezo: Cankarjeva misel o ljudeh in družbi: (raziskovalna naloga), 2008. [COBISS.SI-ID 33034285].

13.

ERZETIČ MANCA. Antoine de Saint-Exupery: Mali princ: Mali princ A. de Saint-Exuperyja med pravljičnostjo in resničnostjo: [raziskovalna naloga], 2007. [COBISS.SI-ID 27459373].

14.

ERZETIČ MANCA. Madžarsko-slovenska (avto)biografska literarna refleksija – Istvan Szabo (Doberdò) in Prežihov Voranc (Doberdob). Dostopno na: http://www.btk.elte.hu/file/szlav.pdf
– sodelovanje na konferenci (str. 5 na e-navedeni strani: 2nd Conference for Young Slavists in Budapest, International scientific conference for students, 19.4.2012).

15.

ERZETIČ MANCA. Erzetič Manca: Ženska, ljubezen in seksualnost skozi moško percepcijo v realističnih romanih in sodobna shizofrenija čustev in čutov. Dostopno na: http://www.ish.si/wp-content/uploads/2011/11/2010-11-vsebinsko-porocilo.pdf (str. 17 na e-navedeni strani), 2010.

16.

ERZETIČ MANCA. Neevropski vplivi na poezijo Srečka Kosovela (Vpliv Rabindranatha Tagoreja na Kosovelovo poezijo); diplomsko delo. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2010.

17.

ERZETIČ MANCA. Taborišče kot zona zla: hermenevtika pričevalca in literarnega izpričevanja; magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2014.