Knjiga

Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860–1918

Avtor: Alenka Divjak

Izdal: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leto izida: 2017