Knjiga

Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji

Avtorji: Frane Adam, Andrej Božič, Mihael Brejc, Anže Burger, Manca Erzetič, Andrej Fink, Stane Granda, Igor Grdina, Dean Komel, Jože Konda, Igor Kovač, Jernej Letnar Černič, Aleš Maver, Andrej Možina, Robert Petkovšek, Darka Podmenik, Janko Rožič, Brane Senegačnik, Ivan J. Štuhec, Matevž Tomšič, Jože Vižintin, Jože Wakounig, Tomaž Zalaznik, Jan Zobec, Jure Zupan

Programski odbor: Mihael Brejc, Stane Granda, Dean Komel, Tomaž Zalaznik, Jure Zupan

Uredila: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Lektorirala: Nina Grafenauer Hafner

Izdal: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leto izida: 2017