Svoboda besede – odpiranje prostora

posvet

18. 11. 2008, Slovenska matica, Kongresni trg 8, Ljubljana

Organizacija posveta:

Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko in Znanstveno-raziskovalno središče Univerze v Kopru

Nastopajoči na posvetu:

Dean Komel, Alenka Puhar, Sandra Bašič Hrvatin, Peter Jambrek, Neda Pagon, Peter Štuhec, Boštjan M. Turk, Janez Juhant, Bernard Nežmah, Darko Darovec, Janko Kos, Vesna Mikolič, Brane Senegačnik, Vanesa Matajc, Andrej Božič, Krištof Jacek Kozak, Aleš Maver, Janko Rožič, Edvard Kovač, Niko Grafenauer

PROGRAM:

Svobode besede ni mogoče razumeti le v političnem smislu svobode govora, saj zadeva tudi ustvarjalnost in spoznanje, verovanje in dejanje, javnost in zasebnost, povezuje v sebi zgodovino in prihodnost ter odpira čas in prostor za izpričevanje. Gre za kulturne, izobraževalne, znanstvene, umetniške, socialne, etične in politične horizonte našega družbenega prostora, ki nujno potrebujejo odprt pogovor. O temi so spregovorili razpravljavci, ki so svojim osebnostnim, intelektualnim in ustvarjalnim zavzemanjem posegali v družbeni prostor. Predstavljen je bil tudi zbornik Obrazi Evrope.