Urška Lampe

Biografija

Urška Lampe, rojena 9. 8. 1987 v Kopru, je po uspešno zaključeni maturi na gimnaziji v Kopru leta 2006 vpisala študij zgodovine na Univerzi na Primorskem (UP) Fakulteti za humanistične študije (FHŠ). Kot aktivna študentka je sodelovala pri organizaciji različnih debatnih večerov in ostalih dogodkov na Oddelku za zgodovino. Leta 2010 je tudi sodelovala pri ustanovitvi prve čezmejne sekcije International Students of History Association, ISHA Trst-Koper. Avgusta 2011 je uspešno zagovarjala svoje diplomsko delo na temo Taborišče za italijanske deportirance v Borovnici in Konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki, ki jo je pisala pod mentorstvom doc. dr. Gorazda Bajca. Istega leta je vpisala doktorski študij programa Zgodovina Evrope in Sredozemlja na UP FHŠ.

Od novembra 2011 do februarja 2014 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena na Inštitutu za zgodovinske študije UP Znanstveno-raziskovalnega središča, od marca 2014 pa na enakem delovnem mestu na Inštitutu Nove revije. Pod mentorstvom doc. dr. Gorazda Bajca pripravlja doktorsko disertacijo na temo deportacij italijanskih ujetnikov v Jugoslavijo po 1. maju 1945.

Njena raziskovalna področja so: zgodovina slovensko-italijanskih odnosov; problematika aretacij, deportacij in usmrtitev na območju Julijske krajine po 1. maju 1945; problematika ravnanja z vojnimi ujetniki v 20. stoletju; mednarodno humanitarno pravo in pravno varstvo vojnih ujetnikov (ženevske konvencije).