Vid Snoj

Biografija

Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1993 je postal asistent na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. Doktoriral je leta 1999 z disertacijo o Svetem pismu nove zaveze in slovenski literaturi. Leta 2000 je bil izvoljen za docenta, leta 2006 za izrednega in leta 2012 za rednega profesorja. V letih 2003 in 2004 je bil predstojnik oddelka, kar je spet postal leta 2012, in v zimskem semestru 2008/2009 gostujoči profesor na Univerzi Karla Franca v Gradcu. Bil je oziroma je član uredništev revij Literatura (1988–1997, v letih 1989–1990 odgovorni urednik), Poligrafi (1996–) in Primerjalna književnost (1998–) ter urednik knjižne zbirke Hieron pri Založbi Nova revija (1993–2005) in sourednik knjižne zbirke Poezije pri KUD-u Logos (2006–). Je avtor petih samostojnih knjig. Prevajal je literarne in neliterarne tekste iz angleščine, nemščine, francoščine in italijanščine.

Področja raziskovanja: biblija in literatura, antični mit in literatura, literatura in filozofija, literatura in religija, zgodovina estetike, primerjalna zgodovina slovenske literature.