Knjiga

Anatomija neke morale in 19 znamenitih člankov

Avtor: Milovan Đilas

Prevedel: Aleš Maver

Spremna študija Padec Milovana Đilasa: Tomaž Ivešić

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2015

 

Je svojevrsten napovednik in tudi odlična dopolnitev Đilasovega dela Novi razred, ki smo ga lani dobili v slovenskem prevodu in ki predstavlja najpomembnejšo analizo jugoslovanskega komunizma. Literarno delo Anatomija neke morale je bilo tisto delo, ki je partijce, na osebni ravni, najbolj razjezilo in prizadelo, to pa je bil vzrok, da so se milejši kazni za Đilasa odpovedali. Ključni članki iz dnevnika Borba, ki so prav tako del pričujoče knjige, pa odlično dokumentirajo genezo Đilasovih pogledov na stranpoti totalitarističnega siste­ma, ki ga je pomagal zgraditi. Delo je zanimivo tudi zaradi obsežne študije zgodovinarja Tomaža Ivešića o Đilasovem vzponu in padcu. V Sloveniji je bolj malo objav na opisano problematiko, pa vendar so Đilasove ideje o svobodi, demokraciji in enakopravnosti še vedno aktualne.