Andrej Božič

Bibliografija

Božič, Andrej. »Brez-pot-je? Na poti k Pirjevčevemu pojmovanju poezije.« Dušan Pirjevec,

slovenska kultura in literarna veda. Seta Knop (ur.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 157–168.

– »’Iz majhnega daljnega / z željami prepredenega / sosedstva.’« Phainomena. 21.80/81

(2012): 35–44.

– »Nagovor tujega.« Drugi mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka (Posebna

izdaja revije Apokalipsa). Primož Repar in Stanislava Chrobáková Repar (ur.). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2010. 48–61.

– »Pesem sveta: poskus hermenevtičnega približanja Strniševi pesniški zbirki Oko

Primerjalna književnost. 30.2 (2007): 95–121.

– »Približevanje. Hans-Georg Gadamer in hermenevtično vprašanje interpretacije

pesniškega besedila.« Novarevija. 26.304/306 (2007): 361–374.

– »Razmislek o pomišljaju.« Novarevija. 28.321-323 (2009): 331–334.

– »’Reci, da Jeruzalem je.’ Paul Celan in vprašanje judovstva.« Phainomena. 18.70/71

(2009): 245–267.

– »Sámo-predstavljanje biti. Hermenevtična ontologija in vprašanje umetnosti pri Hansu-

Georgu Gadamerju.« Phainomena. 17.64/65 (2008): 151–172.

– »’V hiši iz zvezd, hiši sveta’. Prizorišča in obzorja Strniševe dramatike.« Nova revija.

27.309-311 (2008): 192–200.