Andrej Božič

Biografija

Andrej Božič (rojen leta 1980 v Ljubljani), univ. dipl. filozof in literarni komparativist, mladi raziskovalec na Inštitutu Nove revije, zavodu za humanistiko, podiplomski študent primerjalne književnosti in literarne teorije. Leta 1999 je, po uspešno opravljeni maturi na Gimnaziji Ledina v Ljubljani, vpisal študij filozofije in primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je pod mentorstvom red. prof. dr. Deana Komela in doc. dr. Vida Snoja diplomiral z delom Pesem sveta. Hermenevtična interpretacija Strniševe pesniške zbirke Oko, za katerega je prejel študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. V istem letu se je vpisal na podiplomski študij primerjalne književnosti in literarne teorije. Pod mentorstvom red. prof. dr. Matevža Kosa in somentorstvom red. prof. dr. Deana Komela pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Pesništvo Paula Celana v filozofskem in literarnozgodovinskem kontekstu. Leta 2008 se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Inštitutu Nove revije, zavodu za humanistiko (mentor: red. prof. dr. Dean Komel). Za različne časopise in revije (Apokalipsa, Literatura, Dnevnik, Pogledi) je pisal literarne kritike in recenzije. Strokovne oziroma znanstvene članke in prevode je doslej objavil v revijah Primerjalna književnost, Phainomena, Nova revija in Apokalipsa. Osrednji področji njegovega zanimanja sta filozofija (znotraj nje predvsem hermenevtika in fenomenologija) in poezija, mišljenje in pesnjenje, ki ju notranje bistvenostno povezuje vprašanje jezika oziroma govorice.