Angelika Ergaver

Bibliografija

– Prevod pesmi bolgarske pesnice Milene Lilove za prvo bolgarsko-slovensko pesniško zbirko Морето –Morje (Mladinska knjiga, 2007).
– Prevod dela bolgarske epske pesnitve Belonogin izvir za prvi del Antologije bolgarske književnosti (Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008–2009).
– Prevod drame Konstantina Ilieva, Nirvana, za drugi del Antologije bolgarske književnosti (Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009).
– Prevod izbranih pesmi bolgarske pesnice Milene Lilove za zbornik Dnevi poezije in vina v Medani, 2009. (Beletrina, 2009).
– Objava znanstveno-didaktičnega članka na temo uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na primeru učne ure Rimljani na slovenskem

(http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/zgodovin/DANIJELA/DIDAKTIKAZGODOVINE/_private/Prispevki%20VII-2/PrispevkiVII-2.pdf)

Prispevek za VII. Znanstveni zbor mladih makedonistov  Вулгарните изрази и фрази како табу-тема во стручните прирачници и како дел на експресивната лексика во разговорниот стил (Vulgarni izrazi in fraze kot tabu tema v strokovnih priročnikih in kot del ekspresivne leksike v pogovornem stilu) – Zbornik znanstvenih prispevkov ni bil izdan.
Diplomsko delo: »Svoboda ali smrt!« Narodnoosvobodilne težnje makedonskega naroda, izražene v poeziji in političnem delovanju med letoma 1893 in 1945. Filozofska Fakulteta, Oddelek za zgodovino in Oddelek za slavistiko, Ljubljana, 2012.