Damjan Kukovec

Biografija

Damjan Kukovec je doktoriral na Harvard Law School z doktorsko disertacijo z naslovom Hierarchies as Law. V svoji disertaciji predlaga razumevanje prava kot sistema hierarhij med posamezniki ter kot primer hierarhične globalne strukture obravnava položaj obrobnih držav v evropskem pravnem sistemu.

Kot član Pravne službe Evropske komisije je Evropsko komisijo zastopal pred Sodiščem Evropske unije v številnih primerih zoper države članice ter v primerih predhodnega odločanja. V preteklosti je delal na Sodišču Evropske unije, kakor tudi na Posebnem sodišču za Sierra Leone.

Članke objavlja v vodilnih pravnih revijah, kot sta European Law Journal in Columbia Journal of European Law. Je tudi soavtor knjige »Europe’s Justice Deficit?« (Hart Publishing). Več let je predaval na Harvardu, med drugim predmet globalno pravo in politika, in je gostujoči predavatelj na vrsti svetovnih univerz.

Področja njegovih raziskav so pravo in družbene spremembe, pravo in ekonomski razvoj, pravo Evropske unije, teorija in filozofija prava, mednarodno pravo ter mednarodno gospodarsko pravo.