Knjige

Družinska kronika

družinska_kronika

ALI

družinska_kronika_1

NAROČI

Uredila:  Nina Grafenauer Hafner s sodelovanjem Nika Grafenauerja

Izdal: Inštitut Nove revija – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2013

Družinska kronika je tako v vsebinskem pogledu kot po izredno bogati notranji in zunanji opremi reprezentančna knjiga za prav vsako slovensko družino. Preko posameznih poglavij (To smo mi, Kje in kako sva se spoznala, Najina odločitev za skupno življenje, Pomembni dogodki, Pomembni družinski izleti, srečanja, priljubljeni kraji, počitnice, Družinski prijatelji, Družinska srečanja, družinske zgodbe, anekdote, pregovori, Pomembni nakupi za našo družino in selitve, Najljubše jedi v naši družini, Kaj nas je razveselilo in razžalostilo, kaj se nas je še posebej dotaknilo, Družina se nadaljuje, Tudi to mora biti zapisano, Ugotovitve …), pogostokrat na duhovit način, obuja naš spomin in nas vodi do zanimivih spoznanj o naši družini, ki jih je morda že načel prah pozabe. Tako se v knjigi dotaknemo podatkov o rojstvu, šolanju, izobrazbi, poklicu, zanimanjih, potovanjih vsakega družinskega člana. Posebno dokumentarno težo dajejo knjigi opisi zunanje podobe vsakega družinskega člana, ki pa jih še posebej podkrepljujejo dodane fotografije. S tem fotografskim gradivom se knjiga že približuje tipu fotografskega albuma. Ne nazadnje lahko v novi luči in v novih niansah ugledamo knjigo tudi preko za tematiko vsakega poglavja značilnih pregovorov ali verzov različnih pesnikov, filozofov in modrecev, ki so dodani na začetku vsakega poglavja in dajejo kroniki še poseben pečat. Na zadnjih straneh se kot rezimé te obsežne knjige preko imen vseh sorodnikov in preko podatkov, zbranih na začetku, ponuja in nakazuje možnost za izdelavo družinskega debla, s čimer pa se tudi odpirajo novi načini družinskega dokumentiranja ter številni novi pogledi, ki pa že presegajo strani te kronike.