»Evropa, svet in humanost v 21. stoletju, dialog v kulturi – dialog med kulturami«

mednarodna konferenca

10. 4.–12. 4. 2008, Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Organizacija posveta:

Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Nastopajoči na konferenci:

Ioanna Kucuradi, Remi Brague, Kardinal Karl Lehmann, Adel Theodor Khoury, Tine Hribar, Alain Finkielkraut, Umberto Galimberti, Bernard Waldenfels, Dean Komel, Adam Michnik, Andrei Marga, Bronislaw Geremek, Alenka Puhar, Gyorgy Dalos, Karl Markus Gauss, Vidosav Stevanović, Drago Jančar

Če naj vzpostavljanje interkulturnega pogovora bistveno prispeva k oblikovanju prihodnje evropske družbe in k s tem povezanim političnim odločitvam, potem je potrebno, da ta razgovor odpiramo predvsem v teh elementarnih okvirih, ki so ga zgodovinsko omogočili, ki pa so ravno kot zgodovinske možnosti postali problematični. Evropa se zato ne more enostavno sprijazniti s procesom globalizacije sveta, marveč mora najti odgovore nanj, predvsem ko je v igri odgovornost do humanosti, s katero povezujemo naše razumevanje »kulture«. V tem nemara tudi zajet ključni smisel pogovora v kulturi kakor tudi pogovora med kulturami danes.

PROGRAM:

Posamezne teme

1. Sporazumevanje in srečevanje v kulturi in med kulturami kot poseben evropski izziv

2. Zgodovinskost kot »identiteta« Evrope

3. Filozofske predpostavke evropskega samopremisleka

4. Prostori umetnosti kot mesta evropskega srečevanja

5. Govorica literature in evropski pogovor

6. Krščanstvo in Evropa; Evropa spričo dialoga med religijami

7. Skupni etos in etika individualnosti

8. Evropa med lastnim in tujim: geopolitične meje in razmejevanja

9. Različnost kultur: moč ali nemoč Evrope?

10. Globalizacija in sprememba dojemanja smisla kulture

11. Evropa kot družba znanja: odgovor na globalizacijo?

12. Medkulturno sporazumevanje in prihodnost skupne evropske politike