Gostovanje Deana Komela na konferenci Filozofija v globalnem svetu na Dunaju

29. 5. 2013, ob 18.30, Dunaj

Organizacija konference:

Georg Stenger in Sophie Loidolt, Univerza Dunaj, Oddelek za filozofijo

Nastopajoči na konferenci:

Dean Komel: O mejah interkulturnega sporazumevanja

Preostali nastopajoči v poletnem semestru 2013:

Bernard Waldenfels, Ram AdharMall,Azelarabe Lahkim Bennani, SussanneWeigelin-Schwiedrzik, RyosukeOhashi, Franz Martin Wimmer/HeinzKimmerle, Graham Parkes, John Maraldo, FrancoisJullien,Georg Stenger, Nikita Dhawan, Johann Schelkshorn