Interkulturnost – drugost – tujost

mednarodna konferenca

10. 9. 2008, Slovenska matica, Kongresni trg 8, Ljubljana

Organizacija konference:

Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Nastopajoči na konferenci:

Mira Miladinović Zalaznik, Dean Komel, Toru Tani, Giovani Leghisa, Allesandro Salice, Lenart Škof

PROGRAM:

Predstavitev mednarodne številke revije Phainomena: The Faces of Europe

Mira Miladinović Zalaznik (Univerza v Ljubljani), urednica

Dean Komel (Univerza v Ljubljani, Inštitut’ Nove revije), urednik

Uvod v konferenco o interkulturnosti

Toru Tani (Univerza Ritsumeikan, Kjoto): Phänomenologie und die Krisis der Interkulturalität

Giovanni Leghissa (Visoka šola za oblikovanje, Karlsruhe): Identität und Alterität: die Bedingungen der Möglichkeit einer interkulturellen Philosophie

Allesandro Salice (Univerza v Gradcu): Kulturelle Bedeutungen

Lenart Škof (Univerza na Primorskem): The Life of the Other: Pragmatism in an Intercultural Key