Konferenca Uporabnost znanstvenih dosežkov

Namen konference je glede na sedanje stanje, vlogo in pomen znanosti v slovenskem prostoru spodbuditi pogovor, premisleke in odločitve, ki bi pospešile njen razvoj in omogočile večjo uporabnost njenih dosežkov ter hkrat ne zavirale temeljnega raziskovanja. Sodelovali so: prof. dr. Jože Vižintin, dr. Sam Liaw, prof. dr. Jure Zupan, prof. dr. Jože Duhovnik, Tomi Ilijaš, dr. Jožica Rejec, prof. dr. Frane Adam, dr. Tina Bilban, prof. dr. Miha Brejc, dco. dr. Aleš Maver in doc. dr. Bernard Nežmah.

VABILO