Pretekle konference

23. 10. 2017 S knjigami in filmi do znanosti in etike: boljše poznavanje staranja za vse generacije

> PODROBNO

12. 10. 2017; Konferenca Uporabnost znanstvenih dosežkov

> PODROBNO

19. 4. 2017; Potenciali jugovzhodne Evrope

> PODROBNO

14. 11. 2016; Konferenca Skozi knjige k pogovoru o starosti

> PODROBNO

1.-3. 9. 2016 Mednarodna Konferenca/International Conference/Internationale Konferenz

> PODROBNO

2. 10. 2015; Predstavitev Inštituta Nove revije nemškim študentom in diskusija o delovanju inštituta

> PODROBNO

28. 4.-29. 4. 2015; Mednarodna konferenca Razvoj demokracije v Zagrebu

> PODROBNO

10.6 – 11.6 2014; Avtoriteta in demokracija

> PODROBNO

28. 5. 2014; »Ali vemo, zakaj smo v krizi?« Družbena kriza in institucionalne spremembe

> PODROBNO

11. 4. 2014; Gostovanje Deana Komela na mednarodnem filozofskem simpoziju o krizi z naslovom Misliti več v Trstu

> PODROBNO

3. 9.-4. 9. 2103; Mednarodna konferenca Razvoj demokracije, City Hotel, Ljubljana

> PODROBNO

26. 6.–27. 6. 2013; V Ljubljani predava prof. dr. Chung-Chi Yu, Tajvanska Nacionalna univerza Sun Yat-Sen iz  Kaohsinga

> PODROBNO

14. 6.–16. 6. 2013; Gostovanje Darka Darovca na mednarodnem znanstvenem srečanju v Momjanu

> PODROBNO

29.5.2013; Gostovanje Deana Komela na konferenci Filozofija v globalnem svetu na Dunaju

> PODROBNO

11. 11. 2010, 16. 11. – 17. 11. 2010; Kriza svobode (mednarodna konferenca)

> PODROBNO

5. 5. 2010; Kritična humanost (mednarodna konferenca)

> PODROBNO

11. 11. 2009; Robovi literature (simpozij)

> PODROBNO

1. 10.–2. 10. 2009; Zgodovinski in družbeni vidiki cenzure na Slovenskem

> PODROBNO

29. 11. 2008; Posvet o vlogi in perspektivah humanistike v Sloveniji in Evropi

> PODROBNO

18. 11. 2008; Svoboda besede – odpiranje prostora (posvet)

> PODROBNO

10. 9. 2008; Interkulturnost – drugost – tujost (mednarodna konferenca)

> PODROBNO

10. 4.–12. 4. 2008; »Evropa, svet in humanost v 21. stoletju, dialog v kulturi – dialog med kulturami« (mednarodna konferenca)

> PODROBNO

10.–11. 10. 2007; Sodobno slovensko zgodovinopisje (znanstveni posvet)

> PODROBNO

29. 11. 2006; Drugi posvet o vlogi in perspektivah humanistike v Sloveniji in Evropi

> PODROBNO

16.–18. 11. 2006; Evropa, svet in humanost v 21. stoletju: fenomenološke perspektive, Četrta srednje- in vzhodnoevropska fenomenološka konferenca

> PODROBNO