Kritična humanost

mednarodna konferenca

5. 5. 2010, Zbornična dvorana rektorata Univerze v Ljubljani, Ljubljana

Organizacija konference:

Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko, Filozofska fakulteta in Rektorat Univerze v Ljubljani

Nastopajoči na konferenci:

Dean Komel, Liangkang Ni, Rolf Elberfeld, Maja Milčinski, Damir Barbarić, Tina Bilban, Sašo Dolenc

Izhodišče razpravljanja konference Kritična humanost je bila kriza humanizacijska načela, po katerem se je človek postavil na čelo vsega bivajočega, a je vendar pristal v začelju samega sebe.

Pogovor o tem, kako opredeliti možnost vzpostavljanja »kritične humanosti«, je bil zasnovan z vidikov, ki problemtizirajo filozofijo v lastnem kritičnem dosežku, ne da bi pri tem opustili njeno refleksijsko podlago, ki vključuje tako etične kot dianoetične predpostavke.

V prvem delu mednarodne konference je bilo tako v ospredju vprašanje, kaj lahko v tem pogledu prispeva pogovor med evropsko tradicijo filozofije ter budistično in daoistično mislijo, v drugem delu pa vprašanje, kako v perspektivi takega kritičnega pogovora opredeliti razmerje med filozofijo in znanostjo danes.

Konferenca je organizirana ob obisku prof. dr. Liangkang Ni-ja, dekana humanistične fakultet univerze Sun Yat-sem v Guangdzouju in vodilnega kitajskega filozofa na področju fenomenologije. Iz tujine bosta na konferenci sodelovala še prof. dr. Rolf Elberfeld z Univerze v Hildesheimu, ki se ukvarja z interkulturno filozofijo in prevajanjem japonske filozofije v nemščino ter prof. dr. Damir Barbarić z univerze v Zagrebu, avtor številnih del s področja hermenevtike in predavatelj na vrsti evropskih univerz. Profesor dr. Maja miličnski, ki na Filozofski fakulteti v Ljubljani predava azijske filozofije in religije in je avtorica številnih del s tega področja, ki jih je objavila doma in v tujini, bo na konferenci spregovorila o aktualnosti daoistične filozofije. Simpozij bosta zaključila filozof in filozofinja mlajše generacije doc. dr. Sašo Dolenc in dr. Tina Bilban, ki se posvečata predvsem razmerju med filozofijo in znanostjo.

PROGRAM:

Kritična humanost, prof. dr. Dean Komel, Univerza v Ljubljani

Phänomenologie und Buddhismus, prof. dr. Liangkang Ni, Univerza Sun Yat-sen, Guangzhou

Kants Tugendlehre und buddhistische Übungspraxis , prof. dr. Rolf Elberfeld, Univerza v Hildesheimu

Beyond Humanity: Life and Death in Daoism, prof. dr. Maja Milčinski, Univerza v Ljubljani

Sein als Lassen , prof. dr. Damir Barbarić, Univerza v Zagrebu

Prestopanje meja – kaj si lahko povesta fenomenologija in sodobna fizika, dr. Tina Bilban, Inštitut za kvantno fiziko in matematiko Avstrijske akademije znanosti

Kaj je znanost – poročilo o stanju vednosti v dobi interneta, doc. dr. Sašo Dolenc, Univerza v Ljubljani

Kot uvod v konferenco je bilo 31. marca 2011 organizirano predavanje prof. dr. Tadashija Ogawe z Univerze v Kjotu »The Transsubjective Creation and Poetic Atmosphere«.