Manca Erzetič

Biografija

Manca Erzetič je doktorska študentka na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Je diplomirana slovenistka (2010) in magistra prof. filozofije in primerjalne književnosti in literarne teorije (2014). Trenutno je zaposlena kot mlada raziskovalka s področja filozofije in interdisciplinarnih ved. Od leta 2008 dalje je aktivna na področju pisanja strokovnih in znanstvenih člankov (gl. bibl.), od leta 2011 dalje konferenčnih sodelovanj doma in v tujini (Rusija, Romunija, Poljska, Madžarska) ter esejističnih prispevkov (Slovenija, Italija). Za diplomsko nalogo je prejela univerzitetni naziv Alumnus Primus, za magistrsko nalogo Študentsko Prešernovo nagrado, za esejistiko pa: Lirikofestov zlát (MO Velenje, JAK RS, JZ Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture);  prvo nagrado (2012/2013) in posebno priznanje (2013/2014) na mednarodnem natečaju (Assessorato alle pari opportunita – Odborništvo za enake možnosti, Slovenija-Italija). Njeno osrednje raziskovalno zanimanje tvori predvsem hermenevtično povezovanje filozofskih, literarnih, zgodovinskih in družbenokritičnih pristopov z namenom ustvarjanja novih prostorov humanistike. Poleg interdisciplinarnosti uveljavlja tudi interkulturni kontekst, ki ga je podala v nekaj svojih dosedanjih prispevkih. Pomemben element njenega ukvarjanja je tudi prenos humanističnega znanja v pedagoško prakso in medijski ter širši kulturni prostor.