Mateja Režek

Biografija

Mateja Režek, dr. zgodovine, višja znanstvena sodelavka. Leta 1994 je diplomirala na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in se zatem kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za novejšo zgodovino. Leta 2000 je doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s tezo Politične spremembe v Sloveniji v desetletju po sporu z Informbirojem, 1948–1958. Leta 2006 se je kot raziskovalka zaposlila na Inštitutu Nove revije, naslednje leto pa kot docentka in predavateljica sodobne svetovne zgodovine še na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Raziskovalno se osredotoča na zgodovino komunistične Jugoslavije in vzhodnega bloka. Je avtorica ali soavtorica več monografij, urednica ali soavtorica več zbornikov in avtorica številnih člankov, objavljenih v domačih in tujih znanstvenih revijah in zbornikih.