Mira Miladinović Zalaznik

Biografija

Mira Miladinović Zalaznik (1952) je na FF UL študirala nemški jezik s književnostjo ter francoski jezik s književnost, kjer je leta 1977 diplomirala. Leta 1978 je opravila strokovni izpit za profesorje. Leta 1984 je magistrirala z nalogo Georg Büchners ‚Lenz’ und Johann Friedrich Oberlins ‚Aufzeichnungen’. Eine vergleichende Untersuchung ter leta 1995 doktorirala z nalogo Das literarische und kritische Schaffen in der deutschen Zeitschrift Carniolia (Ljubljana 1838–1844) mit besonderem Hinblick auf das Vaterländische. V letih 1977–1985 je delala v svobodnem poklicu – strokovno in literarno prevajanje, pisanje literarnih radijskih oddaj za slovenski in nemški kulturni prostor (Radio Slovenija, Radio Graz, Radio Wien, Radio Trst 1), pisanje internih ocen knjig za slovenske založbe MK, CZ, DZS, Ljubljana; pisanje internih ocen srbskih in slovenskih radijskih iger (natančna vsebina in ocena radiofonskosti) za nemško govorno področje (WDR, Köln; HR, Frankfurt/Main; SR, Saarbrücken in ORF Wien, Dunaj); poučevanje nemškega jezika (pogodbena sodelavka). Od leta 1985 do upokojitve kot redna profesorica za zgodovino nemške književnosti konec leta 2012 bila zaposlena na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF UL.

Na FF UL je predavala 8 različnih predmetov, na Pedagoški fakulteti v Mariboru 2. Po opravljenem doktoratu je predavala na tujih univerzah v Evropi in v ZDA, v š. l. 1995/96 en semester gostujoča profesorica na univerzi Celovec, kjer je predavala predmet Kulturbeziehungen zwischen Slowenien und Österreich seit 1800. Imela je posamična gostujoča predavanja na univerzah v Zadru, Zagrebu, Tübingenu, Antwerpnu, Düsseldorfu, Celovcu, Wroclawu, Regensburgu, Dunaju in Lexingtonu (University of Kentucky, ZDA). Mentorica na do- in podiplomskem študiju.

Bila vodja slovensko-hrvaškega znanstveno-raziskovalnega projekta (2001–2003) Nemški časopisi in časniki na Slovenskem in na Hrvaškem v 19. in 20. stoletju. Sodelovala v mednarodnem raziskovalnem projektu Hrvatsko-njemački kulturni transfer / Gedächtnis – Identität – Differenz (FF Univerza v Zagrebu, od 20062010). Od 2009 do upokojitve 2012 vodila raziskovalno programsko skupino Medkulturne literarno-vedne študije. 2013–2015 članica slovensko-hrvaškega raziskovalnega projekta Repräsentationen des Ersten Weltkriegs in den mitteleuropäischen Literaturen (vodja doc. mag. dr. Johann Lughofer, Ljubljana).

Znanstveno-raziskovalno se ukvarja z nemško in avstrijsko književnostjo od 17.–20. st.; nemškim časnikarstvom na Slovenskem; nemško pišočimi avtorji na Slovenskem in nemškimi avtorji z migracijskim ozadjem; vzajemnimi nemško-slovenskimi literarnimi odnosi; avtorji med I. svetovno vojno. So-organizirala je 2 razstavi, 14 simpozijev, konferenc oz. kolokvijev na nacionalni in mednarodni ravni.