Knjige

Nova politična znanost

Avtor: Eric Voegelin

Prevedel: Niki Neubauer

Predgovor: 1987: Dante Germino

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2013

Pred petintridesetimi leti bi si le redki upali napovedati, da bo Nova politična znanost postala uspešnica po merilih politične teorije. V šestih predavanjih o drakonskem gospodarstvu, ki so potekala pod pokroviteljstvom Walgreenovega sklada, je zgoščena vsa zgodovina človeka in družbe, predstavljena na najvišji intelektualni ravni. … Nova politična znanost opazno izstopa od večine vsega, kar je bilo v zadnjih desetletjih objavljeno pod imenom politična znanost. … Nova politična znanost je nadvse primeren naslov, kajti Voegelin da že na začetku jasno vedeti, da »vračanje k določeni vsebini« predmoderne politične teorije ne pride v poštev. … Podnaslov knjige Uvod jasno kaže, da je Nova politična znanost povabilo, da se pridružimo prizadevanjem za obnovo naše polne človeškosti.

Dante Germino