Knjige

Novi razred

Avtor: Milovan Đilas

Prevedel: Niki Neubauer

Uvodna beseda: dr. Bernard Nežmah

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2014

Čakali smo 57 let, da je ta knjiga izšla v slovenskem jeziku, medtem ko je v svetu že izšla v nakladi preko tri milijone izvodov.

Milovan Đilas(1911–1995), črnogorski partizan, pesnik, pisatelj in politik, je bil po revoluciji od leta 1945 in do obsodbe leta 1954 član vrha takratnega jugoslovanskega komunističnega režima. V knjigi, ki je leta 1957 izšla v ZDA, predstavlja novi razred, kako je le-ta v revolucionarnem zanosu nastal in v kaj se je razvil. V uvodu knjige med drugim zapiše:»Moj cilj je bil predstaviti sliko komunističnega sveta, ne pa s posplošitvami filozofirati o njem«. Sodobnemu bralcu se ob prebiranju te, še danes aktualne knjige postavlja vprašanje, zakaj smo čakali 57 let na njen izid?

Eden izmed odgovorov je tudi ta, da njena vsebina razkriva našo polpreteklo zgodovino in njene akterje tako, kot jo nekateri še vedno nočejo prepoznati, hkrati pa tudi razkriva transformacijo sistema »novega razreda« v naši sedanjosti.