Knjige

Obrazi Evrope

Evropa, svet in humanost v 21. stoletju dialog v kulturi – dialog med kulturami zbornik mednarodne konference

Uredila: Dean Komel in Mira Miladinović Zalaznik

Izdal: Inštitut nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2008

Ko danes razpravljamo o medkulturnem dialogu v Evropi, vse prepogosto pozabljamo, da je ta dialog možen v okviru zgodovinsko posredovanih življenjskih form, ki so konstituirale evropsko kulturno zavest. Medkulturni dialog, za katerega si danes v Evropi prizadevamo, se zato ne more vzpostavljati zgolj na ravni socialne komunikacije ali kulturne informacije. »Evropsko srečevanje« se je zgodovinsko uresničevalo prav v zadevah filozofije, znanosti, vere, umetnosti, politike. Le-te teme mednarodne konference so izbrane in zbrane v zborniku Obrazi Evrope.