Phainomena

revija za fenomenologijo in hermenevtiko

ISSN: 1318-3362

e-ISSN: 2232-6650

Položaj humanosti na začetku tretjega tisočletja zahteva novo samorefleksijo na področju filozofije, nič manj pa tudi na področju kulture, umetnosti, religije in znanosti. Revija Phainomena odpira prostor novemu duhovnemu razgovoru iz fenomenološke in hermenevtične perspektive.

Revija Phainomena je bila prva specializirana revija za fenomenološko in hermenevtično filozofijo v Srednji in Vzhodni Evropi po padcu berlinskega zidu. Njena vloga je še vedno v tem, da združuje filozofe s tega geografskega področja, hkrati pa da v sodelovanju s filozofi iz Severne in Južne Amerike, Vzhodne in Južne Azije, Japonske, Kitajske ter Afrike odpira tudi globalne perspektive fenomenološke in hermenevtične filozofije.

Revija objavlja predvsem članke in prevode s področja fenomenologije, hermenevtike, socialne hermenevtike, filozofije religije, teorije znanosti, filozofije umetnosti in zgodovine filozofije, filozofije kulture. Recenzentske izvode knjig pošiljajte na naslov uredništva. Revija izhaja štirikrat letno.