Poligrafi

četrtletna revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo

Poligrafi so četrtletna revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo z izrazitim interdisciplinarnim poudarkom; izdaja jih Društvo za primerjalno religiologijo. Namenjeni so odprtemu, strnjenemu in policentričnemu premišljevanju o religioznih fenomenih v povezavi s humanističnimi disciplinami.