Predavanje Petra Bojanića

“Negativni socijalni akti. O uslovima postojanja grupe, tima, zajednice, insitucije, instituti …”

20150604_171154

Petar Bojanić je vodja Inštituta za filozofijo in socialno teorijo v Beogradu in Centra za podiplomske študije na Reki. Kot gostujoči profesor trenutno poučuje filozofijo na Mednarodnem univerzitetnem kolidžu v Torinu ter na Fakulteti za arhitekturo v Beogradu. Po zaključku doktorata na temo (Zadnja) vojna in institucija filozofije pod mentorstvom Jacquesa Derridaja in Etienna Balibarja je poučeval na Univerzi Cornell, na Univerzi v Aberdeenu ter na Univerzi v Londonu. Je avtor in sourednik številnih knjig in člankov, v katerih je z veliko filozofsko pronicljivostjo analiziral zlasti probleme sodobne družbenosti v globalnem in lokalnem kontekstu (njegova bibliografija je dostopna na http://instifdt.bg.ac.rs/bojanic_e.html). Lani je pri založbi Mimezis (Videm) izšlo njegovo delo Nasilje in mesijanstvo (Violenza e Messianismo), ki bo prihodnjo pomlad izšlo tudi v francoskem jeziku pri založbi Vrin.

Izhodišče njegovega ljubljanskega predavanja tvori kratek spis fenomenologa Adolfa Rainacha iz leta 1911 o »Nesocialnih in socialnih aktih«. Na podlagi fenomenoloških razlikovanj, ki jih vpelje Rainach, bo skušal pojasniti, kako delujejo različne entitete, v katerih se skupaj živi in dela. Ali se negativni akti in negativne akcije kažejo kot ključen pogoj obstajanja in trajanja neke skupine? V tem okviru bo razvil nekatere teze iz svoje nove knjigo o Teoriji inštitucij, ki jo pripravlja, zadevajo pa halucinacije skupnosti in skupinske identitete, prisotnost in odsotnost članov »delovnega kolektiva«, mesto in menjanje mesta, potovanje in razmišljanje, svet in provinco.

Predavanje je bilo v srbohrvaščini. Moderator in koreferent v diskusiji je bil Dean Komel.

[link separate=”true”  link=”http://institut-nr.si/wp-content/uploads/2015/05/predavanje-Petra-Bojaniča.pdf”]>VABILO[/link]