Robovi literature

simpozij

11. 11. 2009, Slovenska matica, Kongresni trg 8, Ljubljana

Organizacija simpozija:

Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Nastopajoči na simpoziju:

Dean Komel, Jurij Verč, Andrej Božič, Marko Juvan, Alojzija Zupan Sosič, Igor Grdina, Andrej Brvar, Ivo Svetina, Meta Kušar, Marcello Potocco, Matej Krajnc, Andrej Hočevar, Cvetka Bevc, Primož Repar, Rudi Zaman, Rok Zavrtanik, Barbara Pogačnik, Robert Simonišek, Vanesa Matajc, Tomo Virk, Edvard Kovač, Alen Širca, Brane Senegačnik, Tina Bilban, Boštjan M. Turk, Mira Miladinović Zalaznik, Janko Rožič, Bernard Nežmah, Miha Pintarič

Kaj je pravzaprav marginalna pozicija literature? Ali je njena robnost tudi prednost ali celo njen specifični modus bivanja? Morda pa velja vprašati tako: ali ni robnost le rezultat nekega manka v razvoju literature in kazatelj vse večje oddaljenosti od središča (tako družbenega kot prostora samega u-stvarjenja)? Z marginalizacijo literature izgublja svoje stične točke tudi mnogo drugih sorodnih področij. Kar danes opažamo, so posledice te marginalizacije, ki se kažejo kot vzajemna in vsestranska odtujenost ter pomanjkanje medsebojne komunikacije. V ospredje vse bolj prihaja manko skupnega prostora oz. prostora srečevanja vseh teh področij.
Morda lahko prav premislek (ob-)robnosti glasu literature zbliža raznotere perspektive in omogoči približanje njenemu kraju. Omogoči sestop in vstop v kraj, ki se razprostira v o-kraj in pred očmi bralca z besedo, z govorico razpira in vzgibava razgibano krajino sveta, njegova razsežja in njegovo presežnost. Kraj, ki (se) odpira (v) prostor. (V) prostost.

PROGRAM:

Dean Komel: Literatura in šola mišljenja
Jurij Verč: Središčnost in robnost slovenske literature
Andrej Božič: Pokrajina in kraj literature
Marko Juvan: Nujnost literature v petih pojmih: imaginarno, mimezis, alteriteta, singularnost, transgresija
Alojzija Zupan Sosič: Kvaliteta ali uspešnost literature?
Igor Grdina: Nostra maxima culpa
Andrej Brvar: Šestdeseta
Ivo Svetina: Elita roba: zakaj vztrajati na robu
Meta Kušar: Ali je literatura ujeta v strankarski sistem?
Marcello Potocco: Robovi ali (stran)poti med prakso in teorijo
Matej Krajnc: Problem interdisciplinarnosti literature: razprava o interdisciplinarnosti literature kot (ob)robnem pojavu
Andrej Hočevar: Prodor v nastajajoči prostor
Cvetka Bevc: V areni življenja ali pred zaprtimi vrati?
Primož Repar: Literatura na obrobju ali marginalizirana človečnost
Rudi Zaman: Vrhunska literatura med komercialo in založniško etiko
Rok Zavrtanik: Literatura, ki je ogenj, ki obuja duše
Barbara Pogačnik: Dobri bralec kot žrtev povprečnega bralca
Robert Simonišek: Sodobna kritika in marginalizacija literature
Vanesa Matajc: Slovenski roman po letu 1990: premene v konceptih zgodovine
Tomo Virk: Literatura in etika: družbena vloga literature danes
Edvard Kovač: Eshatološkost literature, središče ali rob družbe?
Alen Širca: Literarna soteriologija?
Brane Senegačnik: Dva robova literature
Tina Bilban: Megla nad literarno pokrajino
Boštjan M. Turk: Vživetost literature v projekt slovenske polis
Mira Miladinović Zalaznik: Igor iz Perche ali Mož ima pravico vedeti, kako mu je umrl oče
Janko Rožič: O poeziji na robu
Bernard Nežmah: Ali je žurnalizem onkraj literature?
Miha Pintarič: Črka in glas. Na robu minljivosti zapisanega