S knjigami in filmi do znanosti in etike: boljše poznavanje staranja za vse generacije

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Srednja vzgojiteljska šola Ljubljana so organizirali konferenco z naslovom S knjigami in filmi do znanosti in etike: boljše poznavanje staranja za vse generacije v ponedeljek, 23. 10. 2017, v Hotelu Central, na Miklošičevi 9, v Ljubljani. Na konferenci so nastopili: dr. Tina Bilban, mag. Tilka Jamnik, Petra Županič, Mateja Hauser, Barbara Kelbl in dr. Dušana Findeisen.

“V letu 2016 smo pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO izvedli projekt “Skozi knjige k pogovoru o starosti”, s katerim smo želeli nagovoriti mlade in jih prepričati, da se jih staranje tiče. Pilotni projekt, v okviru katerega smo na podlagi povezovanja znanosti in literature, razprli dialog o staranju, je naletel na zelo dober odziv, hkrati pa pokazal potrebo po razširitvi in poglobitvi takšnega dialoga. Tako smo v letu 2017 s projektom “S knjigami in filmi do znanosti in etike: boljše poznavanje staranja za vse generacije” razprli širši medgeneracijski dialog, pri tem pa posebno pozornost posvetili tistim mladim, ki bodo v prihodnje najpomembneje vplivali na razumevanje sveta in staranja kot enega izmed njegovih ključnih elementov – bodočim vzgojiteljem in učiteljem. Hkrati smo povezavo med znanostjo in literaturo še dopolnili s poglobljenim filozofskim premislekom staranja in filmom, ki, s svojimi specifikami, tako kot literatura, ponuja ogledalo, prostor za identifikacijo in odpira kompleksna vprašanja, ki onemogočijo brezbrižnost in sprožijo dialog, premislek staranja in starosti.” dr. Tina Bilban, vodja projekta S knjigami in filmi do znanosti in etike: boljše poznavanje staranja za vse generacije

VABILO