Knjige

Saga o Kirialaxu

Saga o Kirialaxu

Alenka Divjak

Študija o srednjeveški islandski romanci

Izdal: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2008

Saga o Kirialaxu je le delček iz bogate zbirke islandskih sag, te pa so spet le delček bogate islandske književnosti, ki s prevodi postopoma prihaja tudi k nam. Obravnava sage ne izstopa le po bogastvu učenih elementov, temveč po njihovi tematski raznovrstnosti, saj se » učeni« zapisi v njej nanašajo na zgodovino, religijo, geografijo in naravoslovje. Najstarejši ohranjeni rokopis Sage o Kirialaxu izvira iz zgodnjega 15. stoletja. Pričujoče delo pa je nastalo na podlagi disertacije.