Stane Granda

Biografija

Prof. dr. Stane Granda, znanstveni svetnik ZRC SAZU, zaslužni raziskovalec ZRC SAZU, redni profesor Univerze v Novi Gorici, zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, je rojen 8. aprila 1948 v Novem mestu, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Zgodovino in sociologijo je študiral na Univerzi v Ljubljani. Diplomiral je pri akad. prof. dr. Franu Zwittru. Raziskovalno pot je začel 1973. leta na Inštitutu za delavsko gibanje, kjer je bil asistent za agrarno zgodovino. Po odsluženju vojaškega roka je 1979 prešel na zgodovinski inštitut Milka Kosa Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer je ostal do upokojitve. Je aktivni udeleženec vojne za Slovenijo 1991. leta.

Poleg agrarni zgodovini se je posvečal kulturnim, političnim in socialnim vidikom slovenskega narodnega preporoda, zlasti revolucionarnemu letu 1848/49. Njegovo največje odkritje so peticije za Združeno Slovenijo, ki jih je 1999 objavil v Monografiji prva odločitev Slovencev za Slovenijo. Več razprav je objavil tudi s področja gospodarske in socialne zgodovine in cerkvene zgodovine. Je avtor dveh monografskih sintetičnih pregledov slovenske zgodovine. Bibliografija je objavljena v COBISS.SI.