Knjige

Umetnost in forma

Uredila: Stefan Majetschak, Jožef Muhovič

Izdal: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2007

Zbirka teoretskih razprav Umetnost in forma, ki poskušajo odpirati in tematizirati vprašanja:  Se najglobja želja umetnosti danes neogibno sesede v željo »ne imeti forme«? Kaj pravzaprav pomeni »ne imeti forme«? Imajo formotvorni motivi v prihodnosti še kakšno priložnost?

Česa nas odreši postavljanje (artefaktne) forme v oklepaj – in česa ne? Kakšne transformne strategije in funkcijske novosti je razvila (novomedijska) postmoderna umetnost in kakšen je njihov antropološki radij? Kakšen je ontološki status novomedijskih del, derealizirane umetnosti in forme v novomedijskih pogojih?