Knjige

Ustava za svobodo

Avtor: Friedrich A. Hayek

Spremna beseda: Bernard Brščič

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2012

Friedrich August von Hayek se je rodil 8. maja 1899 v ugledni meščanski družini na Dunaju. Leta 1921 je na dunajski univerzi doktoriral iz prava, leta 1923 pa iz ekonomije. Leta 1974 je Hayek za svoje raziskovalno delo na področju teorije denarja in gospodarskih ciklusov ter za raziskovanje prepletenosti ekonomskih, družbenih in institucionalnih pojavov prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo. Umrl je 23. marca1992 v Freiburgu v Nemčiji.

Friedrich August von Hayek je tisti mislec, ki je v 20. stoletju največ prispeval k oživitvi klasičnega liberalizma. Ustava za svobodo predstavlja Hayekovo razumevanje ideala svobode, ki je povzročila razcvet zahodne civilizacije. Ta se je v 20. stoletju z opustitvijo tradicije klasičnega liberalizma  in s prevzemanjem elementov socializma znašla v krizi. Ustava za svobodo je Hayekov veliki projekt politične filozofije, v katerem skuša ponovno oblikovati načela in vrednote svobodne družbe. Te so svoboda, človekovo dostojanstvo, vladavina prava, tržno gospodarstvo in liberalno-demokratična ureditev.