Žiga Oman

Biografija

Rojen 1978 v Mariboru. Leta 2007 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (FF UM) pridobil naziv univerzitetnega diplomiranega zgodovinarja, z uspešnim zagovorom diplomskega dela Lovrenška urbarja iz let 1502 in 1513. Med podiplomskim študijem je bil v študijskem letu 2008/09 prejemnik štirimesečne štipendije Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Österreich. Leta 2011 je na FF UM pridobil naziv magistra znanosti s področja zgodovine, z uspešnim zagovorom magistrskega dela Evangeličanski Maribor: mesto in njegova bližnja okolica v casu reformacije in protireformacije v 16. in na zacetku 17. stoletja, s poudarkom na času vrhunca in zatrtja tukajšnje evangeličanske skupnosti med letoma 1587 in 1602. Od maja 2012 do maja 2013 je bil kot arhivist zaposlen v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer mu zaposlitev ni bila podaljšana zaradi ukinitve delovnega mesta kot posledice Zakona o uravnoteževanju javnih financ (ZUJF). Strokovni izpit iz arhivistke je opravil leta 2014. Istega leta je bil izvoljen v naziv asistent z magisterijem za predmetno področje zgodovina novega veka na FF UM dne. Seminarske vaje ima zlasti iz zgodovine reformacije, na katero se nanaša tudi večina njegovih znanstvenih in strokovnih objav. Leta 2014 je skupaj s soavtoricama, mag. Zdenko Semlič Rajh in Lučko Mlinarič, prejel Glazerjevo nagrado z listino za dosežke na področju kulture za znanstveno monografijo Maribor: mesto, hiše, ljudje: stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941. Od jeseni leta 2014 je študent doktorskega študija na FF UM ter kot mladi raziskovalec zaposlen pri Inštitutu Nove revije, zavod za humanistiko, kjer raziskuje običajnopravni inštitut maščevanja na področju Kranjske in Slovenske Štajerske v zgodnjem novem veku.